De ondernemingsraad

Gekozen groep collega’s

De ondernemingsraad is een gekozen groep collega’s. Het zijn betrokken medewerkers die verder willen kijken dan de grenzen van hun eigen afdeling. Het zijn ook medewerkers die gemotiveerd zijn om een wezenlijke rol te spelen in de organisatie, waarbij de belangen van de medewerkers én de belangen van de organisatie scherp gevolgd worden.

Wettelijke vertegenwoordiging

De OR is de wettelijke vertegenwoordiging van alle medewerkers in dienst en is een serieuze gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.

De taken van de OR

  • Communicatie met de achterban
  • Opsporen van eventuele knelpunten binnen de organisatie
  • Bespreken veranderingen binnen de organisatie
  • Invloed uitoefenen op beleidsontwikkelingen en het adviseren van de Raad van Bestuur
  • Inspraak in sociale- en arbo-regelgeving
  • Toezien op een juiste toepassing van Cao- en wet- en regelgeving
  • Uitrollen ideeën

Praktische zaken

Iedere eerste dinsdag van de maand vindt er een ondernemingsraad overleg plaats in ons hoofdkantoor in Utrecht waar alle OR-leden aanwezig dienen te zijn. Dit overleg is van 10:00 uur tot en met 17:00 uur. Reiskosten en lunch worden vergoed. De uren die je naast dit overleg aan de ondernemingsraad spendeert, kun je declareren. Deze ontvang je als tijd-voor-tijd.